สล็อตแมชชีน
เข้าเกมได้เลย

สคมีโดได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปี 2564 (2021)

ในปี 2564 (2021) สคมีโดได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของหุ่นยนต์นี้ โดยมีการเพิ่มฟังก์ชันช่วยเสริมใหม่ที่ชื่อว่า “สล็อต u31” โดยสล็อต u31 จะช่วยให้สคมีโดสามารถปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สล็อต u31 ทำให้สคมีโดสามารถทำงานในสถานที่ที่แคบหรือซับซ้อนได้ดีขึ้น เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดได้โดยง่าย นอกจากนั้น สล็อต u31 ยังช่วยให้สคมีโดสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ด้วยการปรับปรุงล่าสุดในปี 2564 เพิ่มสล็อต u31 เข้ามาในสคมีโด ทำให้หุ่นยนต์นี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมาก มีความสามารถและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เตรียมพร้อมที่จะให้บริการและส่งเสริมการทำงานในหลากหลายแวดล้อมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด